Muundo wa Jeshi La Polisi Tanzania

 Commision ya Utawala na Rasimali watu

 Commisheni ya Fedha na Ugavi

Commisheni ya Mafunzo na Opereshini

Commisheni ya Uchunguzi wa Jinai

Commisheni ya Intelijinsia

Commisheni ya Uchunguzi Forensic

Commisheni ya Polisi Jamii